เดือนเมษายนยอดผลิตและจำหน่ายรถอีวีจีนโตเร็ว

แหล่งที่มา:Reference News   |    2024-05-20 15:58:23

จากข้อมูลล่าสุดระบุว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนในเดือนเมษายนปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมระบุว่า ยอดการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนในเดือนเมษายนปีนี้อยู่ที่ 870,000 คันและ 850,000 คัน เพิ่มขึ้น 35.9% และ 33.5% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็น 36% ของยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ยอดการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่อยู่ที่ 2.985 ล้านคันและ 2.94 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 30.3% และ 32.3% ตามลําดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็น 32.4% ของยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด

ในไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่อยู่ที่ 2.115 ล้านและ 2.09 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 28.2% และ 31.8% ตามลําดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 31.1%

จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ นโยบายส่งเสริมการบริโภคล่าสุดของจีนจะช่วยกระตุ้นศักยภาพการบริโภคของตลาดรถยนต์และขยายความต้องการของตลาดภายในประเทศจีน

นอกจากนี้ ด้านการส่งออกรถยนต์ ในเดือนเมษายนจีนได้ส่งออกรถยนต์ 114,000 คัน เพิ่มขึ้น 13.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่มีจํานวนทั้งสิ้น 421,000 คัน เพิ่มขึ้น 20.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

แหล่งที่มา:Reference News

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

เดือนเมษายนยอดผลิตและจำหน่ายรถอีวีจีนโตเร็ว