นําเข้าและส่งออกผักผลไม้ผ่านทางรถไฟจีน-ลาวเฉลี่ยต่อวันเกิน 1,500 ตัน

แหล่งที่มา:The People's Daily   |    2024-05-16 10:01:45

นับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา ปริมาณการนําเข้าและส่งออกสินค้าสดผ่านทางรถไฟจีน-ลาวสูงถึง 64,000 ตัน เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ เป็นผลไม้นําเข้า 58,000 ตัน

ทั้งนี้หน่วยงานรถไฟได้จัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นมากกว่า 1,000 ตู้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ของผลไม้ที่เน่าเสียง่าย รวมถึงขนส่งโดยรถไฟขนส่งด่วนขบวน "ล้านช้าง-แม่โขง เอ็กซ์เพรส" บนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งใช้เวลาเพียง 26 ชั่วโมงในการเดินทางจากนครคุนหมิง ประเทศจีน ไปยังเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว

ระยะนี้ ผลไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ท้องตลาดเป็นจํานวนมาก ทำให้ปริมาณการขนส่งผักและผลไม้นําเข้าและส่งออกในด่านรถไฟบ่อหานนําไปสู่ช่วงคึกคักที่สุด โดยมีปริมาณการขนส่งเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 1,500 ตัน ทั้งนี้ หน่วยงานรถไฟได้ยกระดับการดําเนินงานรถไฟสายเย็น "ล้านช้าง-แม่โขง เอ็กซ์เพรส" และจํานวนรถไฟเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ขบวนเป็น 3 ขบวน ในช่วงคึกคักที่สุดเปิดให้บริการมากถึง 4 ขบวน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ รถไฟจีน-ลาวได้ขนส่งสินค้าทั้งสิ้น 6.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ เป็นสินค้าข้ามพรมแดนเกิน 1.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ The People's Daily

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

นําเข้าและส่งออกผักผลไม้ผ่านทางรถไฟจีน-ลาวเฉลี่ยต่อวันเกิน 1,500 ตัน