ขึ้นรถไฟไปปลูกข้าว

แหล่งที่มา:บริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน   |    2024-05-14 09:57:40

เมื่อเวลา 16:56 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม รถไฟขบวน K5161 ที่บรรทุกผู้โดยสารที่จะไปปลูกข้าวจำนวน 460 คนแล่นออกจากสถานีสวยฮั่ว มณฑลเฮยหลงเจียง และมุ่งหน้าไปยังที่ราบซานเจียง ทั้งนี้ ขบวนรถดังกล่าวเป็นรถไฟขบวนพิเศษสําหรับบรรทุกแรงงานไปปลูกข้าวที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปีติดต่อกัน

บริเวณพื้นที่ราบซานเจียงของมณฑลเฮยหลงเจียงมีพื้นที่ปลูกข้าวที่กว้างใหญ่ และข้าวที่ได้จะมีคุณภาพดีเยี่ยม ผลผลิตข้าวคิดเป็น 1 ใน 9 ของผลผลิตธัญพืชทั้งหมดของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ผลิตธัญพืชที่สําคัญและฐานการผลิตธัญพืชเชิงพาณิชย์ของประเทศจีน ในช่วงหว่านไถฤดูใบไม้ผลิของทุกปี แรงงานจํานวนมากจะเดินทางมาที่นี่เพื่อดำนาปลูกข้าว โดยพวกเขาจะทํางานนานกว่า 20 วันและสามารถสร้างรายได้เกือบ 10,000 หยวน  (ราว 48,330 บาท)

เพื่อให้การเดินทางของแรงงานสะดวกราบรื่น ในปี 2543 กรุ๊ปบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาฮาร์บินจึงได้เปิดรถไฟขบวนพิเศษขบวนแรกสําหรับขนแรงงานปลูกข้าว และในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา รถไฟขบวน K5161ได้ให้บริการขนส่งผู้คนไปยังที่ราบซานเจียงเพื่อทํานาปลูกข้าวแล้วเกือบ 1.9 ล้านคน

แหล่งที่มา: บริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ขึ้นรถไฟไปปลูกข้าว