ตำรวจทะเลจีนกล่าวเตือนเรือฟิลิปปินส์ที่ละเมิดบุกเข้าเกาะหวงเหยียนทะเลจีนใต้

แหล่งที่มา:CMG   |    2024-05-16 10:42:51

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2024 ) เรือของฟิลิปปินส์ไม่ฟังคำเตือนของฝ่ายจีน ละเมิดบุกเข้าไปในบริเวณทะเลจีนใต้เขตน่านน้ำของจีน

ตำรวจทางทะเลจีนกล่าวว่า การกระทำของฝ่ายฟิลิปปินส์ละเมิดอธิปไตยของจีน ฝ่าฝืนหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตำรวจทางทะเลจีนเร่งรัดให้ฟิลิปปินส์หยุดการกระทำละเมิดอธิปไตย

จีนมีอธิไตยที่ชัดเจนต่อหมู่เกาะหวงเหยียนและบริเวณน่านน้ำโดยรอบทะเลจีนใต้ มีอธิปไตยและอำนาจบริหารต่อบริเวณน่านน้ำที่เกี่ยวข้อง

เกาะหวงเหยียนเป็นสถานที่ทำการประมงและหลบพายุดั้งเดิมของชาวประมงจีน  ตำรวจทางทะเลของจีนจะปกป้องน่านน้ำอธิปไตยของตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ตำรวจทะเลจีนกล่าวเตือนเรือฟิลิปปินส์ที่ละเมิดบุกเข้าเกาะหวงเหยียนทะเลจีนใต้