การประชุมการเจรจาระหว่างรัฐบาลจีน-สหรัฐฯว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรก

แหล่งที่มา:CMG   |    2024-05-16 10:42:01

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น การประชุมการเจรจาระหว่างรัฐบาลจีน-สหรัฐฯ ว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายจีน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน สำนักงานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแห่งชาติของจีน กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีน สํานักงานการต่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  หน่วยงานฝ่ายสหรัฐ ฯ ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติของทําเนียบขาว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  

ทั้งสองฝ่ายได้อภิปรายถึงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยี AI และมาตรการกํากับดูแล ตลอดจนมาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเทคโนโลยี AI ทั้งนี้ฝ่ายจีนเน้นย้ำว่า เทคโนโลยี AI เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปัจจุบัน จีนยึดมั่นในแนวคิดถือผู้คนเป็นที่ตั้ง ประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อความดีมาโดยตลอด รับประกันเทคโนโลยี AI มีประโยชน์ ปลอดภัย และยุติธรรม จีนสนับสนุนส่งเสริมการจัดการบริหาร AI ระดับทั่วโลก สนับสนุนสหประชาชาติแสดงบทบาทในฐานะเป็นช่องทางหลัก และพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานกับประชาคมระหว่างประเทศที่รวมถึงสหรัฐฯด้วย เพื่อสร้างกรอบการบริหารและมาตรฐานการกํากับดูแล AI ในขอบเขตทั่วโลกที่มีความเห็นพ้องต้องการในวงกว้าง  ขณะเดียวกัน จีนได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนแลแข็งขันต่อการที่สหรัฐฯดำเนินการจํากัดและปราบปรามจีนในด้าน AI

ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตระหนักถึงว่า การพัฒนาเทคโนโลยี AIนั้น จะเผชิญหน้ากับทั้งโอกาสและความเสี่ยง และย้ำว่าจะใช้ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามความเห็นร่วมกันที่สำคัญของผู้นำทั้งสองประเทศที่บรรลุไว้ในซานฟรานซิสโก

การประชุมการเจรจาระหว่างรัฐบาลจีน-สหรัฐฯว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรก